Tidsskriftet Paideia

 

Paideia - Tidsskrift for profesjonell pedagogisk praksis er et fagtidsskrift som har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.

 

Forfatterveiledning Paideia  Skjema for fagfellevurdering 

Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene (mai og november) inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Innlandet, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS. Paideia ble lansert i mai 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konference i Aalborg. 

Utgivelser

   
Forside Paideia 18, november 2019

Paideia 18, november 2019

 

Innholdsfortegnelse 

Forside Paideia 17, mai 2019

Paideia 17, mai 2019

 

Innholdsfortegnelse 

Forside Paideia 16, november 2018

Paideia 16, november 2018

 

Innholdsfortegnelse 

7193-15

Paideia 15, mai 2018

Innholdsfortegnelse og forord

Forside Paideia 14

Paideia 14, november 2017

 

Innholdsfortegnelse og forord 

Forside Paideia 13

Paideia 13, mai 2017

 

Innholdsfortegnelse og forord 

Paideia-12

Paideia 12, november 2016

Tema: Kvalitet i barnehagen

Innholdsfortegnelse og forord 

Paideia 11-2016

Paideia 11, mai 2016

 

Innholdsfortegnelse og forord 

7193-10

Paideia 10, november 2015

Tema: Målrettet innsats og forbedringer i skole og barnehage

Paideia-9

Paideia 09, mai 2015

Tema: Synlig læring

Paideia-8

Paideia 08, november 2014

Tema: Det inkluderende og lærende fellesskapet

Paideia 7, mai 2014

Paideia 07, mai 2014

Tema: Kunskap och kompetens i ljuset av PISA

Paideia 06, november 2013

Tema: Evidensbasert kunnskap og pedagogisk praksis 

Paideia-5

Paideia 05, mai 2013

Tema: Inklusjon

Forside Paideia 04, november 2012

Paideia 04, november 2012

Tema: Barnehagens betydning i utdanningsforløpet

Forside Paideia 03, mai 2012

Paideia 03, mai 2012

Tema: Profesjonsutvikling i et kunnskapsperspektiv

Paideia2

Paideia 02, november 2011

Tema: Hvordan reduserer vi frafallet i utdanningssystemet

Forside Paideia 2011-01

Paideia 01, mai 2011 

Tema: Praksisorientert og forskningsbasert tilgang til pedagogisk praksis

Målgrupper

Målgrupper er både lærere, skoleledere og skoleadministratorer som implementerer og utformer utdanningspolitikk, studenter i pedagogikk og lærerutdanninger samt ansatte og forskere med vitenskapelige arbeidsområder innen fagfeltet.

Aktuelle temaer

Eksempler på temaer som tas opp er: 

 • Klasseledelse og læringsmiljø
 • Læring, undervisning og fagdidaktiske utfordringer
 • Nasjonale tester, elev- og lærlingvurdering
 • Tilpasset opplæring og undervisningsdifferensiering
 • Implementering av nasjonale og lokale strategier og initiativ i skolen
 • Betydningen av kjønn, sosio-økonomisk og kulturell bakgrunn
 • Praksis i barnehagen 

Utgivere:

 • Senter for praksisrettet utdannningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet
 • Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet
 • RCIW – Research and Capability in Inclusion and Welfare, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås
 • Dafolo AS.

Lenker