Samarbeidspartnere

Våre forskere har brede kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt. I noen av prosjektene har vi også konkret samarbeid med andre institusjoner.

Samarbeid Aalborg Borås

Skandinavisk allianse innen pedagogikk
I 2013 inngikk SePU (som den gang hørte til Høgskolen i Hedmark) en samarbeidsavtale med Aalborg Universitet og Högskolan i Borås. Målet er samarbeid innen det pedagogiske fagfeltet gjennom felles prosjekter, forskerutveksling, sampublisering og annet. 

 

Andre samarbeidspartnere
Apropos Internett AS
Apropos leverer interaktive læringsprogram og løsninger for læringsadministrasjon.

Conexus
Conexus AS leverer teknologi og tjenester relatert til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data.

Danmarks Pædagogiske Universtitetsskole (DPU)
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ved Aarhus Universitet er en internasjionalt orienteret universitetsskole som driver med forskning, tilbyr videregående forskningsbaserte utdannelser og etterutdannelser og formidler kunnskap innenfor hele det pedagogiske feltet.

Høgskulen i Volda
Gjennom Speedprosjektet samarbeider SePU tett med professor Peder Haug og andre ved Høgskolen i Volda. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Hedmark. 

Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Gjennom prosjektene som evaluerer LP-modellen i Norge samarbeider SePU med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

University College Nordjylland (UCN)
Professionshøgskolen University College Nordjylland (UCN) arbeider med utdannelse, utvikling og innovasjon innen tre hovedområder: helse, pedagogikk og teknologi & business.