Forskningsartikler og bokkapitler

De følgende artiklene og kapitlene har blitt publisert av ansatte ved SePU:

Mælan, E. N., Tjomsland, H. E., Samdal, O., & Thurston, M. (2019). Pupils’ Perceptions of How Teachers’ Everyday Practices Support Their Mental Health: A Qualitative Study of Pupils Aged 14–15 in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research , 1–15.

Mælan, E.N., Tjomsland, H.E., Baklien, B., Samdal, O. & Thurston, M. (2018). Supporting pupils’ mental health through everyday practices: a qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education, 36(1), 16–28.

Myhr, L. A. (2018). Kultur for læring i Hedmark. Paideia, 15, 18–29.

Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality. I V. Pammer-Schindler, M. Pérez-Sanagustín, H. Drachsler, R. Elferink & M. Scheffel (Red.), Lifelong Technology-Enhanced Learning: 13th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2018, Leeds, UK, September 3-5, 2018, Proceedings. Cham, Switzerland: Springer Nature.

Stranger-Johannessen, E., Doherty, L., & Norton, B. (2018). The African Storybook and Storybooks Canada: Digital stories for linguistically diverse children. Language and Literacy: A Canadian Educational e-journal, 20(3).

Gustavsen, A.M. (2017). Longitudinal relationship between social skills and academic achievement in a gender perspective, Cogent Education, 4(1), 1–16. 

Løken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning? Publisert i: Spesialundervisning. Innhald og funksjon. Oslo: Samlaget.

Løken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet. Publisert i: Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning. Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? Bergen: Fagbokforlaget.

Sunnevåg, A.-K. (2016). Forbedringsarbeid i danske folkeskoler - en effektstudie med vekt på elevers læringsmiljø og læringsutbytte. Paideia (11), 7–26.

Nordahl, T., & Sunnevåg, A. K. (2017). Forbedringsarbeid i barnehagen. Paideia, 14, 7–19.

Faldet, A. C., & Nordahl, T. (2017). Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen. Paideia, 13, 40–54.

Aasen, A. M., Lekhal, R., Drugli, M. B. & Nordahl, T. (2015). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia (09), 76–89.

Knudsmoen, H., Forfang, H. & Nordahl, T. (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk (3), 5–15.

Sist endret: .