Dette vet vi om... Barnehagen

DVO-barnehagen

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Redaktører for serien er professor Thomas Nordahl, SePU, og lektor Ole Hansen, Aalborg Universitet.

Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere. Serien består av 4 hefter: