Evaluering av LP-modellen (LP 4)

Høsten 2006 ble LP-modellen implementert i 105 skoler i 32 kommuner i Norge (se LP1). Høsten 2007 startet ytterligere 40 skoler i LP2 og høsten 2008 nye 34 skoler som evalueres i LP3. Lillegården kompetansesenter har ansvaret for implementeringen av LP-modellen i skolene, og Høgskolen i Hedmark gjennomfører evalueringer av utviklingsprosjektene. I 2009 startet nye 11 skoler som følges i LP 4.

Det nye med LP4 er at prosjektperioden utvides til 3 år, fra en tidligere prosjektperiode på 2 år. Evalueringen vil foregå ved at forskere ved SEPU gjennomfører to kartleggingsundersøkelser ved de aktuelle skolene. En på høsten 2009), før skolene har begynt LP-arbeidet i lærergruppene, og en på høsten 2010, for å se om det har blitt noen endring. Gjennom dette vil også de enkelte skolene få tilbakemelding på hvordan de ligger an og utvikler seg i forhold til snittet av andre skoler som er med i prosjektet.

LP4 vil også få en forbedret tilbakemeldingstjeneste via nettportalen. Til nå har det vært slik at skolene må regne ut endringene selv. Den nye løsningen derimot, vil gi alle skoler en grafisk fremstilling av alle fokusområdene i en 500 poengskala, slik vi finner det f.eks i PISA.

Prosjektleder: professor Thomas Nordahl 

Medarbeider: Høgskolelektor Anne Kostøl

Prosjektperiode: 1.8.2009-30.6.2012

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Lillegården kompetansesenter

Les mer om LP-modellen her.

Sist endret: .