Evaluering av LP-modellen (LP 2)

Evaluering av LP-modellen (LP 2)

Høsten 2006 ble LP-modellen implementert i 105 skoler i 32 kommuner i Norge (se LP1). Høsten 2007 startet ytterligere 40 skoler implementering av LP-modellen i regi av Lillegården kompetansesenter. Også disse skolene skal følges av Høgskolen i Hedmarks evaluering av LP-modellen.

Målsettingen med denne evalueringen er å studere endring og utvikling ved de 40 aktuelle skolene i prosjektperioden. Dette vil skje ved at det gjennomføres egne kartleggingssøkelser ved de aktuelle skolene. Gjennom dette vil også de enkelte skolene få tilbakemelding på hvordan de ligger an og utvikler seg i forhold til snittet av andre skoler som er med i prosjektet.

Prosjektleder: professor Thomas Nordahl 

Medarbeidere: høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg

Prosjektperiode: 1.8.2007-31.12.2009

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Lillegården kompetansesenter