Om SePU

 

Logo norsk farger

Høgskolen i Hedmark vedtok 1. mars 2010 å opprette Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Virksomhetsidé

Ansatte

Kontakt oss