Om SePU

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ble opprettet i 2010 og er nå en del av  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Senteret driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Virksomhetsidé

Ansatte

Kontakt oss