Om SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) skal initiere og drive forsknings- og utviklingsarbeid tilknyttet grunnopplæringen. Denne forskningen skal primært være praksis- og profesjonsorientert og knyttes til områder som lærerkompetanse, læringsmiljø og læringsutbytte. SePU skal drive utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner, og skal gjennom sin forskning og formidling bidra til en mer forskningsbasert profesjonsutøvelse både i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Forskningsaktiviteten ved senteret skal bidra til en mer forskningsbasert lærerutdanning. Forskerne skal delta i studentrelatert arbeid, og det skal etableres samarbeid med andre lærerutdanningsinstitusjoner. SePU skal være på et ledende nasjonalt nivå på sine områder og vil samarbeide med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 
E-post:  sepu@inn.no

Besøksadresse: Midtbyen skole, Holsetgata 31, 2318 Hamar ( kart)