Spennende forelesninger på nett

Professor Gopinathan Saravanan foreleste om Singapores utdanningssystem i Aarhus i mai i år. (Bilde: LP-modellen.dk.)

Professor Gopinathan Saravanan foreleste om Singapores utdanningssystem i Aarhus i mai i år. (Bilde: LP-modellen.dk.)

Gikk du glipp av årets LP-konferanse i Aarhus? Nå kan du se flere av forelesningene på nettsidene til LP-modellen i Danmark.

En spennende forelesning er professor Gopinathan Saravanan, National Institute of Education, Singapore som forteller om “Singapore Education in Transition: Preparing 21st Century Learners”.

Andre innlegg fra konferansen som du kan se på nett er:

  • ”Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen”, professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark
  • ”Viten fra intervjuundersøkelser – følgeforskning om skolers arbeid med LP”, forskningsleder Bent B. Andresen, DPU, Århus Universitet
  • ”Når skoleutviklingsprosjekter møter praksis”, forskningsleder Andreas Rasch Christensen, VIA University College
  • ”En inkluderende skole – utopi eller realitet”, professor Bengt Persson, Högskolan Borås, Sverige
  • ”Fellesskap i skolen over tid i empirisk lys”, professor Lene Tanggaard. Aalborg Universitet

Se alle foredragene på LP-modellen.dk.

Lenker

 

Sist endret: .