Nytt hefte om små barns utvikling og læring

Forside heftet Barnehagen: Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon

Et nytt hefte i Det vet vi om-serien tar opp forholdet mellom det nysgjerrige, lærende barnet og den voksne omsorgspersonen. Dette er interessant lesing for ansatte i barnehager, men også andre som møter de yngste barna i jobbsammenheng og for småbarnsforeldre.

I «Barnehagen: Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon» formidler universitetslektor Ole Henrik Hansen kunnskap om små barns læring og utvikling gjennom psykologiske og kommunikasjonsteoretiske tilnærminger. Han skriver om betydningen av barnets tilknytning til sin omsorgsperson og tilknytningens betydning for barnets utvikling som et kulturbærende individ.Heftet er inspirert av Ole Henrik Hansens doktorgradsavhandling «Stemmer i fællesskabet» som kom i 2013.

Heftet tar opp barns tilknytningsbehov som en overlevelsesstrategi og et biologisk anlegg for å bygge relasjoner. Det belyser samhandlingen og kontakten mellom barnet og den voksne omsorgspersonen, og dette ligger til grunn for å finne fram til indikatorer på kvalitet i barnehagen.

Universitetslektor Ole Henrik Hansen er ansatt ved Institutionen för pedagogik, kommunikasjon och lärende (IPKL) ved Göteborgs universitet i tillegg til at han er tilknyttet Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og BI Oslo.

Dette vet vi om … Barnehagen

Dette vet vi om ... Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Seriens redaktører er Thomas Nordahl, SePU, og Ole Hansen, Aalborg Universitet.