Nytt fra Kultur for læring: Stor aktivitet i barnehager og skoler