LP-konferansen: inspirerende og lærerikt

LP-konferansen: inspirerende og lærerikt

Den 4. LP-konferansen ble arrangert av Høgskolen i Hedmark (HH) i samarbeid med Læringssenteret Porsgrunn og University College Nordjylland, og samlet hele 388 deltakere.

 

Konferansens tittel, Sammen er vi forskjellen!, satte rammen for to dager med oppmerksomheten rettet mot kraften som ligger i fellesskapets arbeid med læringsmiljø. – Det er mye snakk om hva som virker i barnehage og skole for tiden, og det vi vet virker er de som jobber der. Når vi jobber sammen om læringsmiljø så blir det bra, innledet konferansier og assisterende senterleder Lars Myhr fra SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning).

- Forutsetningen for å lykkes er avhengig av de ansatte, og resultater kan kun oppnås når de som jobber med barn og unge gjør et ordentlig stykke arbeid. Da får vi gode resultater. LP-konferansen skal bidra til inspirasjon til å arbeide videre med dette, sa Thomas Nordahl, senterleder ved SePU i sitt innledningsforedrag.

Deretter fulgte den høyt anerkjente Dr. David Mitchell. Dr. Mitchell er professor ved University of Canterbury, New Zealand. Han har forsket på området inkludering i mange år og er forfatter av boken «What really works in special and inclusive education», som også oversatt til dansk «Hvad der virker i inkluderende undervisning».

Blant foreleserne i tillegg til David Mitchell var Thomas Nordahl, May Britt Drugli, Ratib Lekhal, Ole Henrik Hansen, Terje Ogden og Peder Haug.

Konferansen ble avholdt på Scandic Hotel Hamar 20. - 21. mai og hadde 388 deltakere.

Vil du lese mer om konferansen og lese sammendrag av forelesningene finner du dette på LP-konferansens hjemmeside.

Sist endret: .