ann_aasen-hihm_no

« 
Forrige bilde
|
|
Neste bilde
 »
Stipendiat Ann Margareth Aasen, Høgskolen i Hedmark.

Ann Margareth Aasen er ansatt i en stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark. Temaet i avhandlingsarbeidet hennes er «Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner». Både i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur fremstilles ofte guttene som «tapere» i utdanningssystemet. Tidligere har mange av forklaringene vært knyttet til faktorer utenfor skolen, mens det i senere tid også har vært interesse for å undersøke forhold i skolen. Hennes bidrag innenfor dette forskningsfeltet er å undersøke om ulike forhold i skolen som bl.a elevenes holdninger, væremåte eller relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare disse kjønnsforskjellene. Avhandlingen bygger på kvantitative analyser.