Finner lav sammenheng mellom pengebruk og elevprestasjoner

Skjermdump fra NRK.no.

Professor Thomas Nordahl tror forskjellene mellom Bergen og Trondheim kan skyldes hvordan kommunene utøver skoleeierskap. (Skjermdump fra NRK.no)

Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, har gjort en sammenlikning mellom skolene i Bergen og Trondheim. Den viser at Trondheim bruker mest penger per elev og har færre elever per lærer, men det ser ut til at Bergensskolene likevel er hakket bedre. 

Professor Thomas Nordahl forteller i et intervju med NRK om sammenlikningene han har gjort mellom ulike skolefaktorer i Trondheim og Bergen. Både kommunens økonomiske satsing på skole og foreldres utdanningsnivå skulle tilsi at elevene i Trondheim skulle hatt et bedre resultat enn elevene i Bergen. Dette er ikke tilfelle, viser Nordahl.

Se bakgrunnstallene og les hele nyheten på NRK.no.