Nyheter

Prøveprosjekt med 11. skoleår

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videregående...

Se til Hedmark

Det foregår en debatt om kunnskapsgrunnlaget i norsk skole. Personifiseringen i denne debatten er en avsporing. Klikk her for å les...