Nyheter

Nytt nummer av Paideia

Et nytt nummer av tidsskriftet Paideia er ute nå, med temaet Forskning, praksis, politikk. 

Rapport om hjemmeskole

Da skolen ble stengt i to måneder ble undervisningen gjennomført som hjemmeskole. Umiddelbart etter gjenåpningen gjennomførte SePU...

Nordahl skaper debatt i Danmark

En ny rapport fra Thomas Nordahl, SEPU, viser at danske lærere vurderer at 25 % av elevene i grunnskolen har individuelle vanskelig...

Barnehagebarn som informanter

SePU-undersøkelsen om barns meninger om hvordan de har det i barnehagen, har fått stor oppmerksomhet i norske medier. Men hvordan h...

Mye å lære av ekstra skoleår

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville kunne gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videre...

Kronikk: Makt i skolen

Her er en kronikk som er skrevet som et svar til noen av oppslagene som har vært i Dagsavisen om Høgskolen i Innlandet, SePU og Tho...