Nyheter

SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere...

Se til Hedmark

Det foregår en debatt om kunnskapsgrunnlaget i norsk skole. Personifiseringen i denne debatten er en avsporing. Klikk her for å les...