Program

Onsdag 20. mai

08.30 – 09.30: Registrering

09.30 – 10.00: Kulturelt innslag og åpning

10.00 - 11.00:  David Mitchell. What really works in special and inclusive education

11.00 – 11.30: Pause

11.30 – 13.00: David Mitchell

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: May Britt Drugli: Støttende relasjoner som hjørnestein i pedagogisk lederskap

                        Se film om skole her.

                        Se film om barnehage her.

15.30 – 16.00: Pause

16.00 – 17.30: Parallelle sesjoner

  Barnehage Skole
16.00 – 17.00

Ratib Lekhal:

Kvalitet i barnehagen

Peder Haug:

 SPEED-prosjektet, spesialundervisningens funksjon

17.00 – 17.30

Helle Christensen og Trine Korup Bro:

Implementering av LP-modellen i dagtilbudene i Morsø kommune

Bente Dahl Karlsen:

LP-modellen i Røyken kommune

19.30: Konferansemiddag, inkl. minikonsert med Knut Anders Sørum

Torsdag 21. mai

09.00 – 10.30: Terje Ogden

10.30 – 11.00: Pause

11.00 – 12.00: Parallelle sesjoner 1

 

  Barnehage Skole
 

Ole Henrik Hansen

Dagtilbudene som læringsmiljø

Anne-Karin Sunnevåg.  

Kollektiv kapasitet i forbedringsarbeid

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.00: Parallelle sesjoner 2

  Barnehage Skole
 

Lise Lyngar, Borgen barnehage

«Annerledesbarnehagen» - hvordan de voksne i fellesskap og på et teoretisk grunnlag jobber for å møte barns behov og utvikling på ulike alderstrinn 

Jarle Sandven og Aslaug Gravdal

Tiurleiken skole - Vi er forskjellen!

14.00 – 14.30: Pause

14.30 – 15.30: Thomas Nordahl. «Sammen er vi forskjellen – kapasitetsbygging i barnehager og skoler»

 

Sist endret: .