4. nordiske LP-konferanse: Sammen er vi forskjellen! Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole

lp-komp_medium

Vi har i dag solid kunnskap fra pedagogisk forskning om inkluderende og læringsfremmende praksis. For at denne kunnskapen skal realiseres trenger vi kollektivt orienterte barnehager og skoler. LP-konferansen 2015 skal bidra til å spre kunnskapen og gi konkrete eksempler på hvordan den blir realisert i møte med barn og unge. #lphamar

Tid: 20.-21. mai 201

Sted: Scandic hotell Hamar

Konferansens tittel, Sammen er vi forskjellen!, setter rammen for to dager med oppmerksomheten rettet mot kraften som ligger i fellesskapets arbeid med læringsmiljø. Blant foreleserne finner du David Mitchell, Thomas Nordahl, May Britt Drugli, Ratib Lekhal, Ole Henrik Hansen, Terje Ogden og Peder Haug.

Mer om foreleserne og deres presentasjoner

Deltakerliste

P rogram

PÅMELDING 

Hotell overnatting må den enkelte deltaker bestille selv, og er ikke med i prisen. For bestilling kontakt Scandic Hamar: meeting.hamar@scandichotels.com kode: BHOG200515

Pris

  • Priser frem til 19.1.2015

             Konferanseavgift med konferansemiddag 20. mai 3060,- inkl. mva.
             Konferanseavgift uten konferansemiddag 2350,- inkl.mva.

  • Priser fra 20.1.2015

             Konferanseavgift med konferansemiddag 20. mai 3510,- inkl.mva.
             Konferanseavgift uten konferansemiddag 2800,- inkl mva.

Påmeldingsfrist 30.4.2015 kl. 09.00

Arrangører

Sist endret: .