Thomas Nordahl

Senterleder
Thomas aug2014

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere arbeidet i som forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring). Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Han er senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter.

E-post: thomas.nordahl@hihm.no
Tlf.nr. 62 51 77 23

CV
Publikasjoner 


Igangværende prosjekter:

Avsluttede prosjekter:
Barnehagen som lærings- og danningsarena  (2011-2012)
Bedre læringsmiljø Øyer kommune  (2010-2012)
Evaluering av LP-modellen (LP4)  (2009-2012)
Evaluering av LP-modellen (LP5)   (2010-2013)
Evaluering av LP-modellen i Danmark (LPDK1)  
Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte   - Lillehammer kommune (2011-2012) 
Gutter i skolen - Vardal ungdomskolekrets   (2011-2013) 
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring  (2009-2012)
Kompetanseheving i klasseledelse på ungdomstrinnet - Hamar kommune (2012-2013) 
Læringsmiljø Hadeland  (2010-2014)
Utvikling av nettressurs om læringsmiljø og FoU-prosjekt om klasseledelse  (2011-  
Evaluering av 11. skoleår (2010-2011)

Evaluering av LP-modellen i barnehager i Danmark (2010-2011)
Evaluering av LP-modellen i videregående opplæring (LPVGS) (2008-2011)
Evaluering av LP-modellen (LP1) (2006-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP2)  (2007-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP3) (2007-2009)
Evaluering av Kunnskapsløftet: Gjennomgang av spesialundervisningen
Evaluering av Kunnskapsløftet: Survey
Evaluering av spesialundervisningen i Østre Toten kommune  (2009-2010)
Handlingsrettet veileder
Kartlegging av opplæringstilbud for elever som mottar 1-4 timer spesialundervisning i uken (2010-2011)
Skolens rejsehold – oppdrag fra den danske regjering (2009-2011)
Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer
Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis  (2006-2009)
Veileder - Sosial kompetanse