Kjersti Sørmoen Håland

Høgskolelektor

Kjersti Sørmoen Håland

Kjersti Sørmoen Håland har mastergrad i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark (2012) og er i dag ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. Hun underviser i Pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark og er tilknyttet prosjektene Kompetanseheving skole - Nordre Land, Bedre læringsmiljø - Hadeland, Et Løft for læring - Østre Toten kommune, Vurdering for læring – Aurskog Høland, Etterutdanning u-skolen, Haugalandet, Vurdering av PP-tjenesten - Bergen. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnskolen og de siste årene som rektor.

E-post: kjersti.haland@hihm.no
Tlf.nr.:
Mob.nr.: 900 37 049

CV
Publikasjoner

Igangværende prosjekter:
Kompetanseheving skole - Nordre Land (2012-2014)
Læringsmiljø Hadeland (2010-2014)
Et Løft for læring - Østre Toten kommune
Vurdering for læring – Aurskog Høland
Etterutdanning u-skolen - Haugalandet
Vurdering av PP-tjenesten - Bergen