Hilde Forfang

Høgskolelektor

Hilde Forfang SePU

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Hun har mastergrad i tilpasset opplæring (2013) og underviser i Pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Hedmark. Hun er tilknyttet prosjektene Læringsledelse- Hedmark fylkeskommune, Ungdomstrinn i utvikling og Framtida er nå i Stange kommune.

Hilde  har lang erfaring fra ulike nivåer i grunnskolen; lærer, inspektør, rektor og rådgiver på skoleeiernivå.

E-post:  hilde.forfang@hihm.no 
Tlf.nr.: 62 51 72 91
Mob.nr.: 917 49 689