Ansatte tilknyttet SePU

Thomas Nordahl
Stilling: Senterleder, professor
Telefon: 62 51 77 23
Mobil: 952 77 414
E-post: thomas.nordahl@inn.no 


Lars Myhr

Lars Arild Myhr
Stilling: Ass. senterleder og høgskolelektor
Telefon: 62 51 76 49
Mobil: 930 95 988
E-post:  lars.myhr@inn.no    


Bjoern_small-160

Bjørn Berg
Stilling: Førsteamanuensis
Mobil: 992 73 072
E-post: bjoberg5@online.no


MayBD small

May Britt Drugli
Stilling: Professor II
E-post:  may.b.drugli@ntnu.no 

 


Hilde Forfang
Stilling: Ph.d.-stipendiat
Telefon: 62 51 72 91
Mobil: 917 49 689
E-post:  hilde.forfang@inn.no  


Ann Margareth Gustavsen
Stilling: Førsteamanuensis
Telefon: 62 51 78 74
Mobil: 416 48 301
E-post:  ann.gustavsen@hihm.no 


Kjersti Sørmoen Håland
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 23
Mobil: 900 37 049
E-post: kjersti.haland@inn.no 


Mette Marit Jenssen
Stilling: Høgskolelektor/stipendiat
Telefon: 62 51 72 20 
Mobiltelefon: 976 62 676
E-post:  mette.jenssen@inn.no 


Anne Kostøl

Anne Kostøl
Stilling: Førstelektor
Telefon: 62 51 78 75
E-post: anne.kostol@inn.no 


Gro Løken
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 77 50
Mobil: 958 40 765
E-post: gro.loken@inn.no 


Ragnhild aug2014

Ragnhild Narum
Stilling: Seniorrådgiver FoU
Telefon: 62 51 78 33
E-post:  ragnhild.narum@inn.no 


Sigrid Øyen Nordahl
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 42
E-post: sigrid.nordahl@inn.no  


Venke Nystuen
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 59 79 87
E-post: venke.nystuen@inn.no  


Tore Skandsen
Stilling:
Telefon: 62 51 78 32
Mobil:
E-post:  tore@imtec.org


Espen Stranger-Johannessen
Stilling: Førsteamanuensis
Telefon: 62 59 79 67
Mobil: 911 45 231
E-post:  espen.strangerjohannessen@inn.no


Anne Karin aug2014

Anne-Karin Sunnevåg
Stilling: Førstelektor
Telefon: 62 51 78 48
Mobil: 934 59 897
E-post: annekarin.sunnevag@inn.no