Ansatte tilknyttet SePU

Thomas Nordahl
Professor
Lars Myhr
Assisterende senterleder
Stipendiat
Førsteamanuensis
Kjersti Haland
Høgskolelektor
Høgskolelektor
Gro Løken
Førsteamanuensis
Ellen Mælan
Førsteamanuensis
Høgskolelektor
Prosjektleder
espen.strangerjohannessen@inn.no
Førsteamanuensis
Anne Karin Sunnevåg
Førstelektor
Førsteamanuensis
Rådgiver
MayBD small

May Britt Drugli
Stilling: Professor II
E-post:  may.b.drugli@ntnu.no