SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2010. SePU driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Nyheter

Kronikk: Makt i skolen

Her er en kronikk som er skrevet som et svar til noen av oppslagene som har vært i Dagsavisen om Høgskolen i Innlandet, SePU og Tho...

SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere...

Se til Hedmark

Det foregår en debatt om kunnskapsgrunnlaget i norsk skole. Personifiseringen i denne debatten er en avsporing. Klikk her for å les...