SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2010. SePU driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Nyheter

Nytt nummer av Paideia

Et nytt nummer av tidsskriftet Paideia er ute nå, med temaet Forskning, praksis, politikk. 

Rapport om hjemmeskole

Da skolen ble stengt i to måneder ble undervisningen gjennomført som hjemmeskole. Umiddelbart etter gjenåpningen gjennomførte SePU...

Nordahl skaper debatt i Danmark

En ny rapport fra Thomas Nordahl, SEPU, viser at danske lærere vurderer at 25 % av elevene i grunnskolen har individuelle vanskelig...

Barnehagebarn som informanter

SePU-undersøkelsen om barns meninger om hvordan de har det i barnehagen, har fått stor oppmerksomhet i norske medier. Men hvordan h...

Mye å lære av ekstra skoleår

Erfaringer fra Danmark tyder på at et frivillig 11. skoleår i Norge ville kunne gjøre flere elever i stand til å gjennomføre videre...