SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2010. SePU driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Nyheter

To ledige stillinger på SePU

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, SePU, er det fra 01.08.2021 ledig inntil 2 stillinger som Førsteamanuensis/Førstelek...