SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2010. SePU driver forsknings- og utviklingsarbeid i og for praksisfeltet med vekt på barnehage, grunnskole og videregående opplæring og er en aktiv pådriver for utviklings- og endringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner.

Nyheter

Se til Hedmark

Det foregår en debatt om kunnskapsgrunnlaget i norsk skole. Personifiseringen i denne debatten er en avsporing. Klikk her for å les...