SePU

 

Kultur for læring

Målsettingen for «Kultur for læring» er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn.

Tidsskriftet Paideia

Les forskningsbaserte, praksisnære artikler om barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.

Nyheter