SePU

  • Kultur for læring

    Målsettingen for «Kultur for læring» er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn.
  • Tidsskriftet Paideia

    Les forskningsbaserte, praksisnære artikler om barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.

Nyheter

Flere nyheter