Ledertrening – krise og beredskap

Kombinasjonen av teknologi og et gjennomtenkt pedagogisk læringsregime gjør at du lærer raskere, husker bedre og tar riktige beslutninger i en krise.

Senter for ledertrening Rena (SLTR) trener deg i operativ ledelse og samarbeid med andre, både i egen organisasjon og med andre etater. Senter for ledertrening Rena er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Crisis Training AS.

SLTR er et øvings- og simuleringssystem for operative ledere i krisehåndtering. SLTR er basert på den nyeste teknologiske utviklingen, og vil endre måten vi trener og utdanner beredskapsledere på. 

SLTR tar deg fra der du er til dit du skal. Vi starter med en analyse av hva du trenger å trene på. Deretter skreddersyr vi en læringsprosess bestående av aktiviteter – fra grunnleggende kurs til komplekse fullskalaøvelser. Alle aktiviteter støttes av tilpassede digitale verktøy for akkurat ditt kompetansebehov.

Læringsprosessen er utviklet med støtte i den nyeste forskningen innenfor beslutningstaking, hvordan kriser skal håndteres og hvordan man trener og lærer ved hjelp av digitale ressurser. 

Når man skal håndtere kriser er følgende kompetanseområder sentrale:

  • situasjonsbevissthet
  • organisering og ledelse
  • samarbeid og teamprosesser
  • beslutningsprosesser og beslutningstaking
  • kommunikasjon – internt og eksternt

MeTracker er verktøyet som setter alle elementene i systemet sammen. MeTracker hjelper deg å definere hva dere har behov for å øve og trene på. I tillegg får du støtte i å planlegge, gjennomføre og evaluere hver enkelt aktivitet.

Aktiviteten blir dokumentert på en slik måte at den som trenes og øves får gode forutsetninger for læring. MeTracker sørger for at du kan gjenbruke erfaringer fra tidligere læringsprosesser når du planlegger neste. Dette sparer deg for både tid og penger.

«Lyngvik» – en virtuell kommune

Ved å skape et visuelt og interaktivt miljø gir vi deg bedre forståelse av konsekvensen av beslutningene du tar. «Lyngvik» er en kommune der du kan trene og øve på alle krisescenarioene som er definert av DSB; vær og natur, brann og eksplosjoner, utslipp og forurensing, helse, smitte og sykdom, i utlandet, terror, transport og IKT, strøm og tele.

«Lyngvik» er skapt for å drive med samvirketrening og -øving. Øvelsen er tilpasset dine kompetansebehov, og respons på dine beslutninger gis av en øvingsleder. Dette skaper en unik dynamikk som legger til rette for at du kan bedre din krisehåndtering. Hendelsene tas opp og kan spilles av, både med lyd og bilde. Dette gir økt innsikt, bedre refleksjon og mer effektiv læring.  Vitenskapelig ansatte ved Høgskolen bistår under evalueringsprosessen.

Kombinasjonen av «Lyngvik» og MeTracker gir mulighet for fleksibel og effektiv mengdetrening av krisehåndtering.