Samhandling i beredskaps-Norge etter 22. juli

25. til 26. april arrangerer Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Hedmark beredskapskonferansen «Samhandling i beredskaps-Norge - nå og i fremtiden».

Konferansen er en nasjonal arena for  nøkkelpersoner i det operative beredskaps-Norge.

 

Konferansen setter søkelys på hvordan etater og aktører innenfor beredskaps-Norge kan bli bedre på ledelse, samarbeid og kommunikasjon, i en verden hvor risikoforståelse, sikkerhetsstyring og krisehåndtering synes å bli stadig viktigere. Vi tror at den viktigste kilden til forbedringer er hva man kan lære av hverandre. Vi får høre både suksesshistorier og ta del i debatter om gjenstående utfordringer.

Konferansen finner sted på Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum, Terningen Arena 25. til 26. april.

For program og påmelding se konferansens nettsider.