Symposier

Progresjonen i forskningsprosjektet knyttes til konkrete konferanser eller symposier:

  1. I.                    Forskersymposium, 23. og 24. mars 2017

-          Emne: Prosadiktningen

  1. II.                  Forskersymposium, 19. og 20. oktober 2017

-          Emne: Barnelitteraturen og mediene

  1. III.                Forskersymposium 22. og 23. mars 2018:

-          Emne: Lyrikk og musikk

  1. Forskningsresultatene planlegges publisert i bokform våren  2018

Ettersom den forskningsmessige infrastruktur er noe haltende når det gjelder Sandbecks forfatterskap, vil forskningsgruppa i samarbeid med høgskolebiblioteket, Anno museum og Nasjonalbiblioteket drøfte mulighetene for å få finansiert en fullstendig discografi/bibliografi.