Tidsplan

25.-26. mars Møte 1 i rammeplanutvalget
9. april Møte 2 i rammeplanutvalget
15. april Utvalgets vurdering av spørsmålene i mandatets punkt III angående differensiering av lærerutdanningene sendes Kunnskapsdepartementet
16.-17. juni Møte 3 i rammeplanutvalget
19. august Møte 4 i rammeplanutvalget
21. september Møte 5 i rammeplanutvalget
29.-30. september Møte 6 i rammeplanutvalget
19.-20. oktober Møte 7 i rammeplanutvalget
1. november Forslag til forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning sendes Kunnskapsdepartementet