Rammeplanutvalget

Lise Iversen Kulbrandstad

Professor  Lise Iversen Kulbrandstad (leder)
Høgskolen i Hedmark


Hilde Afdal

Førsteamanuensis  Hilde Wågsås Afdal
Høgskolen i Østfold.


Eva Elisabeth Belboe

Rektor Eva Elisabeth Belboe
Stavset skole, Trondheim kommune


Tine Borg Glu-master

Fagpolitisk ansvarlig Tine Borg
Norsk studentorganisasjon

(Anders Kvernmo Langset fram til 30.6.2015)


Hilde Gran

Avdelingsdirektør Hilde Gran
Utdanningsetaten, Oslo kommune.


Rachel Jakhelln

Leder  Rachel Elise Jakhelln
Senter for fremragende utdanning (SFU) ved Universitetet i Tromsø


 

Jari Lavonen

Professor Jari Lavonen
University of Helsinki


Magne Rogne

Førsteamanuensis  Magne Rogne
Universitetet i Stavanger


Frode Rønning

Professor Frode Rønning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


Rasmus Stokke

Rektor Rasmus Stokke
Høgskolen i Sogn og Fjordane