Utvalget takker for innspill til struktur

Bilde av tastatur. (Fra Colourbox.)

Rammeplanutvalget mottok 31 innspill da det ba om tilbakemelding på sitt forslag til struktur for grunnskolelærerutdanningene. Utvalget setter stor pris på det brede engasjementet og grundige arbeidet som er lagt ned fra institusjoner, miljøer og enkeltpersoner.

Innspillene som ble sendt inn til fristen 15. september vil nå bli gjennomgått av utvalgsleder og sekretariat, og de legges fram for rammeplanutvalget på møtet 29.-30. september.

Les alle innspillene her.

Utvalgets møte 21. september er et arbeidsseminar om utforming av læringsutbyttebeskrivelser.

Lenker