Regjeringen fulgte rammeplanutvalgets innstilling

Logo Kunnskapsdepartementet.

 

I tråd med rammeplanutvalgets anbefaling, vil regjeringen beholde dagens tredeling av lærerutdanningene.

15. april oversendte rammeplanutvalget sin innstilling til Kunnskapsdepartementet om overordnet trinninndeling for lærerutdanningene. Et enstemmig utvalg anbefalte å beholde dagens tredeling. Mandag meldte Kunnskapsdepartementet at regjeringen lytter til dette og at inndelingen for grunnskolelærerutdanningene fremdeles vil være 1-7 og 5-10. Lektorutdanningen for trinn 8-13 blir stående.

- Jeg er glad for utfallet og for at Kunnskapsdepartementet har avklart dette raskt, sier utvalgsleder og rektor ved Høgskolen i Hedmark Lise Iversen Kulbrandstad. Hun takker samtidig for mange konstruktive innspill fra ulike miljøer i utvalgets arbeid med spørsmålene.

Rammeplanutvalget arbeider nå videre med forslag til forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanninger som skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2015. I den videre prosessen vil utvalget ha møter med referansegruppen for rammeplanarbeidet og andre aktuelle aktører samt invitere til åpne diskusjoner ut fra bestemte spørsmål via debattforumet.

Lenker: