Masterløft i lærerutdanningene

Masterløft i lærerutdanningene

Foran fra venstre: Rachel Elise Jakhelln, Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder av sekretariatet), Lise Iversen Kulbrandstad (leder av rammeplanutvalget), Jari Lavonen. Rekke to fra venstre: Hilde Gran, Eva Elisabeth Belboe, Hilde Wågsås Afdal. Bakerst fra venstre: Rasmus Stokke, Magne Rogne, Frode Rønning. Anders Kvernmo Langset var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt rektor Lise Iversen Kulbrandstad til å lede utvalget som skal arbeide med å utvikle grunnskolelærerutdanningene til mastergradsnivå. Høgskolen i Hedmark har også fått ansvaret for å etablere sekretariatet for dette arbeidet. 

Rammeplanutvalget, som teller 10 personer, hadde sitt første møte på Hamar 25.- og 26. mars.

–Det var to engasjerende og inspirerende dager, sier Lise Iversen Kulbrandstad. Det er alltid spennende når en slik gruppe møtes for første gang, men her var det god stemning, interessante diskusjoner og en åpenhet til å lytte til hverandres erfaringer. Utvalget representerer en sammensatt kompetanse som er et viktig utgangspunkt for det videre arbeidet.

Førstelektor Anne Marit Vesteraas Danbolt ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er sekretariatsleder. 

Mandat fra Kunnskapsdepartementet

Utvalget arbeider etter et mandat gitt fra Kunnskapsdepartementet. Det springer ut av regjeringens satsing på lærere, Lærerløftet. Utvalget har to frister. Selve utkastet til ny rammeplan skal leveres 1. november, men allerede 15. april skal utvalget svare på tre spørsmål om trinndelingen i lærerutdanningen:

 • Hva bør være den overordnede trinninndelingen for lærerutdanningen?
 • Bør GLU 5-10 videreføres, eller falle bort?
 • Hvilke elementer kan eventuelt utgjøre forskjellen på GLU Master 5-10 og hhv. GLU Master 1-7 og lektorutdanning for trinn 8-13?

Åpen og inkluderende prosess 

-Hovedfokus i det første møtet var selvsagt disse tre spørsmålene. Vi hadde gode diskusjoner og kom godt i gang med å forberede et svar, sier Kulbrandstad. Utvalget har også allerede fått mange innspill fra ulike parter med synspunkter på spørsmålene. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet.

-Vi legger opp til en åpen og inkluderende prosess og en av måtene å fremme sine synspunkter vil bli gjennom et diskusjonsforum på nettsidene våre, som vi håper er på plass over påske. Vi håper riktig mange vil bruke det. Det hadde vi gode erfaringer med da Høgskolen i Hedmark for noen pr siden hadde sekretariatet for arbeidet med ny barnehagelærerutdanning.

Rammeplanutvalget

Utvalgets oppdrag er å lage utkast til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene. Følgende personer er utpekt til å sitte i utvalget:

 • Rektor, professor Lise Iveren Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark
 • Førsteamanuensis Hilde Wågsås Afdal, Høgskolen i Østfold
 • Rektor Eva Elisabeth Belboe, Stavset skole, Trondheim kommune
 • Avdelingsdirektør Hilde Gran, Utdanningsetaten, Oslo kommune
 • Leder Rachel Elise Jakhelln, Senter for fremragende utdanning (SFU) ved Universitetet i Tromsø
 • Professor Jari Lavonen, University of Helsinki
 • Sekretariatsleder og førsteamanuensis Magne Rogne, Følgegruppen for lærerutdanningsreformen og Universitetet i Stavanger
 • Professor Frode Rønning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Dekan Rasmus Stokke, Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Leder av Norsk studentorganisasjon Anders Kvernmo Langset

Privilegert

Lise Iversen Kulbrandstad går til høsten av som rektor for Høgskolen i Hedmark.

–Mange har lurt på hva jeg skal gjøre da. Jeg føler meg privilegert som har fått et så spennende oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og jeg vet nå godt hva jeg skal fylle de tre første månedene med, sier hun.