Innspill videresendt

Logo rammeplanutvalget

I de åpne innspillsrundene som rammeplanutvalget har lagt til rette for, har utvalget mottatt flere innspill som det ligger utenfor utvalgets mandat å gjøre noe med. Disse er videresendt til Kunnskapsdepartementet og NRLU.

Flere har pekt på at føringene for skolefag som masterfag vil føre til utfordringer med å få utdannet tilstrekkelig med lærere som har kompetanse på mastergradsnivå i spesialpedagogikk. Rammeplanutvalget ser utfordringen og har derfor sendt over disse innspillene til Kunnskapsdepartementet. Andre av innspillene utvalget har mottatt, har vært av en detaljert art og egner seg dermed best å vurdere i forbindelse med arbeidet med nasjonale retningslinjer. Disse innspillene er oversendt til Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Oversendelse KD ang. innspill spesialpedagogikk

Oversendelse programgruppa NRLU