Gi innspill til prinsipper for differensiering og overlapping!

Bilde av spørsmålstegn. (Kilde: Colourbox.)

Som forberedelse til sitt neste møte 16. og 17. juni ønsker rammeplanutvalget innspill på hva som bør være prinsipper for differensiering og overlapping mellom GLU-master 1-7 og GLU-master 5-10. Hva kan være felles for begge utdanningene? Hvilke fag, eventuelt emner, bør differensieres mot årstrinn?

Rammeplanutvalget har nå begynt arbeidet med å vurdere strukturen i de nye grunnskolelærerutdanningene. I mandatets omtale av struktur dreier ett av punktene seg om prinsipper for differensiering / overlapping mellom de to utdanningene. Videre stilles det spørsmål om hvilke fag som skal differensieres mot årstrinn og dermed ha forskjellig beskrivelse for henholdsvis GLU 1-7 og GLU 5 – 10, og hva som skal være felles for begge utdanningene.

Prinsippet om differensiering og overlapping må sees i sammenheng med spørsmål om profilering. Om dette heter det i mandatet at kandidatene fra GLU-master 1-7 skal bli «eksperter på begynneropplæring i lesing, skriving og regning». Profilering av de to utdanningene er også kort omtalt i rammeplanutvalgets innstilling om den overordnede trinninndelingen av lærerutdanningene (av 15.4.2015). Som forberedelse til sitt neste møte 16. og 17. juni ønsker Rammeplanutvalget innspill på:

-          Prinsipper for differensiering og overlapping mellom GLU-master 1-7 og GLU-master 5-10.

-          Hva kan være felles for begge utdanningene?

-          Hvilke fag, eventuelt emner, bør differensieres mot årstrinn?

Innspill gis via DISKUSJONSFORUMET. Frist for innspill er fredag 5. juni 2015 kl. 16.

Lenker: