Gi innspill til overordnet trinndeling!

Bilde av spørsmålstegn

Hva bør være den overordnede trinninndelingen for lærerutdanningen? Bør GLU 5-10 videreføres, eller falle bort? Hvilke elementer kan eventuelt utgjøre forskjellen på GLU Master 5-10 og hhv. GLU Master 1-7 og lektorutdanning for trinn 8-13? Gi innspill pr. e-post til rammeplanutvalget på disse spørsmålene innen 8. april kl. 12!

Rammeplanutvalget hadde sitt oppstartsmøte 25. og 26. mars. Utvalget ønsker å legge til rette for en åpen og inkluderende prosess. I påvente av at vi får etablert et diskusjonsforum på nettsidene våre, inviterer vi interesserte miljøer og enkeltpersoner til å komme med innspill til utvalgets arbeid på e-post: glu-master@hihm.no. Innspill som sendes inn før klokka 12 den 8. april vil bli oppsummert og lagt fram for utvalget.

Rammeplanutvalget har fått kort tid på de første spørsmålene som skal besvares. Utvalgets frist til KD er 15. april. Derfor er neste utvalgsmøte allerede 9. april. Fordi diskusjonsforumets tekniske løsning ikke har kommet på plass enda, har sekretariatet og utvalget så langt arbeidet med å få innspill på andre måter, bl.a. via direkte kontakt mot lærerutdanningsmiljøene. På denne måten har vi allerede fått mange innspill som vi tar med i det videre arbeidet.

Spørsmålene utvalget skal svare på innen 15. april, er de følgende:

  • Hva bør være den overordnede trinninndelingen for lærerutdanningen?
  • Bør GLU 5-10 videreføres, eller falle bort?
  • Hvilke elementer kan eventuelt utgjøre forskjellen på GLU Master 5-10 og hhv. GLU Master 1-7 og lektorutdanning for trinn 8-13?

Synspunkter på ett eller flere av disse spørsmålene er velkomne.