Gi innspill til navn for grunnskolelærerutdanningene!

Bilde av spørsmålstegn. (Kilde: Colourbox.)

Rammeplanutvalget ønsker å legge til rette for en åpen og inkluderende prosess, og det legges jevnlig ut spørsmål utvalget ønsker innspill til på vårt diskusjonsforum

Som forberedelse til sitt siste møte 19. og 20. oktober ønsker rammeplanutvalget innspill på navn for grunnskolelærerutdanningene. 

Ifølge mandatet skal rammeplanutvalget komme med anbefaling om navn på de nye utdanningene.

Rammeplanutvalget ber om innspill på følgende forslag til navn på de to grunnskolelærerutdanningene på masternivå:

  • Lektorutdanning for 1.-7. trinn
  • Lektorutdanning for 5.-10. trinn

Innspill gis via  DISKUSJONSFORUMET. Frist for innspill er onsdag 14. oktober 2015 kl. 12.

 

Lenker: