- Dagens overordnede trinninndeling bør bestå

Illustrasjonsbilde av lærer med elev. (Kilde: Colourbox.)

(Illustrasjonsbilde fra Colourbox.)

Rammeplanutvalget har sendt sitt svar til Kunnskapsdepartementet om den overordnede trinninndelingen i lærerutdanningen. Et enstemmig utvalg anbefaler at overordnet struktur består og at GLU 5-10 videreføres.

I mandatet fikk utvalget i oppdrag å svare på følgende tre spørsmål innen 15. april:

  • Hva bør være den overordnede trinninndelingen for lærerutdanningen?
  • Bør GLU 5-10 videreføres, eller falle bort?
  • Hvilke elementer kan eventuelt utgjøre forskjellen på GLU Master 5-10 og hhv. GLU Master 1-7 og lektorutdanning for trinn 8-13?

Rammeplanutvalget har diskutert spørsmålene i to møter og tross kort tidsfrist på dette oppdraget fått innspill fra 19 lærerutdanningsinstitusjoner, Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet samt enkeltpersoner.

Les rammeplanutvalgets innstilling til Kunnskapsdepartementet