Nyheter

Forskriftene er sendt på høring

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslagene til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger på høring....

Innspill videresendt

I de åpne innspillsrundene som rammeplanutvalget har lagt til rette for, har utvalget mottatt flere innspill som det ligger utenfor...

Masterløft i lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt rektor Lise Iversen Kulbrandstad til å lede utvalget som skal arbeide med å utvikle grunnskolel...