Publikasjoner

Antologier

 • Maria Lassen-Segér og Anne Skaret (Red.) (2014). Empowering transformations: Mrs. Pepperpot revisited. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
  Antologien samler en rekke bidrag som leser Alf Prøysens fortellinger om teskjekjerringa i lys aktuelle teoretiske perspektiver. Noen av bidragene ble også presentert på konferansen Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap. Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
  Les anmeldelser av boka hos BLFT/Nordic Journal of Childlit Aesthetics og IRSCL (International Research Society for Children’s Literature).
  Boka er også nominert til IRSCLs pris for beste vitenskapelige antologi innen barnelitteraturforskning.

  Innhold:

  • Maria Lassen-Segér and Anne Skaret: Introduction: Mrs Pepperpot revisited
  • Maria Nikolajeva: The wisdom of old Mrs Pepperpot: A cognitive approach
  • Maria Lassen-Segér: Miniature metamorphosis: Mrs Pepperpot empowered
  • Mia Österlund: Queering Mrs Pepperpot: Challenging the normative life script through queer aging
  • Svein Slettan: Down to earth: Nature in the Mrs Pepperpot stories
  • Hans Kristian Rustad: Mrs Pepperpot and modern technology: Empowerment and techno-poetics in "Mrs Pepperpot's outing"
  • Maria Lassen-Segér and Anne Skaret: Illustrating Mrs Pepperpot
  • Anne Skaret: Literary sculptures: Mrs Pepperpot across media
  • Björn Sundmark: Transforming text, tradition, and TV: The magic of Prøysen's Mrs Pepperpot
  • Charlotte Berry: Mrs Pepperpot rules Britannia: The british editions
 • Bjørn Ivar Fyksen (Red.) (2013). Alminnelige arbesfolk: om Alf Prøysens prosaforfatterskap. Vallset: Oplandske Bokforlag.
  Antologien samler foredragene fra konferansen Alf Prøysen prosaforfatterskap i artikkelform, og mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.

  Innhold:

  • Magnus Nilsson: Prøysen och arbetarlitteraturen - en produktiv kombination
  • Anker Gemzøe: Nostalgi, ironi og modernitet i Alf Prøysens roman
  • Bjørn Ivar Fyksen: Grå stuer og rød plysj. Smaks- og klassemarkører i Alf Prøysens prosa
  • Ole Karlsen: Prøysens prosastubber. Noen kommentarer til sjangerproblematikken
  • Britt Andersen: Å lese Prøysen-tekstene "slik de står"

Artikler

 • Anne Skaret og Hans Kristian Rustad (under utgivelse). Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus forlag.
 • Anne Skaret (2015). "Alf Prøysens sanglyrikk for barn illustrert". I Anne Skaret (Red.), Barnelyrikk: en antologi. Vallset: Oplandske bokforlag.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
 • Hans Kristian Rustad (2014). "Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg". Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens "Mot nye tider". I Barnboken vol. 37.
 • Anne Skaret (2014). Alf Prøysens fortellinger om teskjekjerringa som en "uferdig estetikk". I Barnboken vol. 37.
 • Anne Skaret (2014). ’Og så møtes vi her i Klimpreklonken igjen da!’ Alf Prøysen si barneside i Kooperatøren som møteplass og arena for utforskande kunstnarleg verksemd. I Hans Kristian Rustad og Henning H. Wærp (Red.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Oslo: Akademika forlag.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
 • Bjørn Ivar Fyksen (2014). Flukten fra landsbygda. En glideflukt over Trost i taklampas litterære omgivelser. I Hans Kristian Rustad og Henning H. Wærp (Red.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Oslo: Akademika forlag.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
 • Anne Skaret (2014). Å lese barnelitteratur på tvers av medier: Barns resepsjon av Alf Prøysens teskjekjerring som skulptur. I Elise Seip Tønnessen (Red.), Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
 • Ole Karlsen (2013). Prøysens ordmusikk. Eksemplet "Lillebrors vise" (1949). I Ole Karslen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Vallset: Oplandske Bokforlag.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.
 • Harald Bache-Wiig (2013). Frislepp for det barnlige - Prøysens bidrag til fornyelse av norsk sangkultur for barn. I Ole Karslen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Vallset: Oplandske Bokforlag.
  Mer informasjon om utgivelsen finnes hos utgiver.

Annet

 • Anne Skaret (17.12.2014). Lørdagsstubber uten illustrasjoner? [kronikk] i Klassekampen.
 • Jon-Roar Bjørkvold (21.10.2014). Høgskolen i Hedmark: Prøysen-feiring [ blogginnlegg].