Om prosjektet

På tross av Alf Prøysens unike posisjon i norsk kulturliv i det forrige århundre er forskningen om hans kunstneriske virke relativt begrenset. Som akademisk institusjon i Innlandet med betydelig kompetanse og forskningsaktivitet innen kultur, litteratur og språk ønsker Høgskolen i Hedmark å bidra til at vi har langt bedre kunnskap om det Alf Prøysen skapte med sin kunst, og om den betydning han har hatt og fremdeles har i kulturlivet her i landet, når vi i 2014 markerer at det er 100 siden han ble født. Høgskolen har derfor utviklet plan for et prosjekt kalt «Prøysen 2014».

Hovedkomponenten i prosjektet er et forskningsprogram hvor det inngår tre doktorgradsstipender og flere symposier og forskningskonferanser. Videre vil det være et formidlingsprogram, blant annet med oversettelse av et utvalg av Prøysens tekster på engelsk, en Prøysen-portal på nett med oppdatert bibliografi, discografi m.v., og en større nasjonal kulturkonferanse med utgangspunkt i Prøysens kunstnerskap. I tillegg omfatter prosjektet et pedagogisk program som innebærer samarbeid med Prøysenhuset i Ringsaker og utdanningsinstitusjoner på flere nivåer i regionen.

 

I dokumentet nedenfor vil vi først gjøre nærmere rede for bakgrunnen for prosjektet. Dernest beskriver vi status for forskningen om Alf Prøysen som forfatter, visekunstner og mediepersonlighet og løfter fram aktuelle områder for forskningsvirksomheten i prosjektet. Vi orienterer om høgskolens forsknings- og veiledningskompetanse på fagfeltene det gjelder, og om forskningsledelsen. Så presenteres prosjektets milepæler og publiseringsprogram, og vi avslutter med en omtale av de øvrige aktivitetene i prosjektet.

 

Les hele prosjektbeskrivelsen her