Om bibliografien

Utarbeidelsen av Prøysen-bibliografien er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolebiblioteket på Hamar og Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi en fullstendig oversikt over alt som er skrevet av og om Alf Prøysen. Dette er et ambisiøst prosjekt med tanke på omfang, og nyskapende fordi det er første gang Nasjonalbiblioteket samarbeider med et annet bibliotek om utarbeidelsen av en slik oversikt.

Bibliografien bygger på Per Kristian Guntvedts omfattende oversikt over Prøysen-materiale, en sammenstilling som har tatt over tjue år å lage. Her finner du referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker, tidsskrifter og aviser - av og om Alf Prøysen. Bibliografien er fortsatt under utarbeidelse, men har likevel god nytteverdi for Prøysen-forskere og andre som er interesserte i kunsterskapet.

 

Prøysenbibliografien