Kontekster for Prøysen: Politikk og litteratur, arbeiderdiktning, littérature engagée

Symposium om forholdet mellom litteratur og politikk i nordiske forfatterskap ved Høgskolen i Hedmark, Hamar, 22. - 23. januar 2015

Formålet med symposiet er å utforske forholdet mellom litteratur og politikk via ulike teoretiske tilganger anvendt i forhold til så vel eldre som nyere nordiske forfatterskap. Teoretikere som Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jacques Ranciére er sentrale og termer som arbeiderlitteratur og littérature engagée vil bli lagt under lupen i likhet med den økologiske litteraturkritikken. De aktuelle forfatterskapene strekker seg fra Wergeland og Sivle via Kristoffer Uppdal, Nini Roll Anker, Rudolf Nilsen, Nils Johan Rud og Alf Prøysen fram til Dag Solstad, Ingeborg Arvola og Lars-Ove Seljestad – for å gi noen eksempler fra norsk litteratur.

For nærmere informasjon, kontakt professor Ole Karlsen.