Alf Prøysens språk

Åpent seminar om språkvitenskapelige perspektiver på Alf Prøysens forfatterskap ved Høgskolen i Hedmark, Hamar,
fredag 14. november 2014

Det er en vanlig oppfatning at Alf Prøysen har spilt en viktig rolle for norsk språkutvikling etter den andre verdenskrig ved at han skapte et uttrykksfullt litterært språk med utgangspunkt i ringsakerdialekten og på den måten var med på å heve statusen til talemålene på det indre Østlandet og til norske dialekter mer allment.

Med dette seminaret retter Høgskolen i Hedmark oppmerksomhet mot språket hos Alf Prøysen ved å samle forskere og forfattere som vil presentere arbeider på området. Seminaret innledes og avsluttes med bidrag fra en låtskriver og en tekstforfatter fra Hedmarken.

Seminaret er gratis. Lunsj og forfriskninger er å få kjøpt i kantina. Vi vil gjerne at du melder deg på til Rita Lang-Ree epost rita.langree@hihm.no eller telefon 62517768.

Vennligst oppgi eventuell institusjonstilknytning. 

 

Praktisk informasjon

Seminarspråk: skandinaviske språk

Seminaransvarlig: professor Lars Anders Kulbrandstad

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Lars Anders Kulbrandstad: lars.kulbrandstad@hihm.no

 

Påmelding sendes til  rita.langree@hihm.no.  

 

Program
Klokkeslett Aktivitet Foredragsholder
10.00 Åpning Dekan Morten Ørbeck, Høgskolen i Hedmark
10.15 Går det an å skrive poptekster på hedmarksdialekt i dag? Låtskriver og vokalist Frida Ånnevik
10.45 Prøysen som dialektskribent: Ortografiske strategiar Professor Lars Vikør, Universitetet i Oslo
11.15 Kaffepause  
11.30 Stil- og sjangerperspektiv på Prøysens ‘Lørdagsstubber’ Professor Thore Aksel Roksvold,
Høgskolen i Oslo og Akershus
12.00 Språket i svenska översättningar av Prøysen Universitetslektor Ulf Norberg,
Stockholms universitet
12.30 Edisjonsfilogogisk analyse av Prøysen-tekster Universitetsbibliotekar Karianne Hagen og professor Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark
13.00 Lunsj og konsert med Elin Prøysen og Egil Johansson
14.00 Dialektbruk i Gustav Frödings diktning  Dosent Björn Bihl, Karlstads universitet
14.30 Pejorativ i Prøysens prosa Filolog og spaltist Kristin Fridtun
15.00 Litterær onomastikk hos Prøysen Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark
15.30 Kaffepause  
15.45 Prøysens språklige vidd Stipendiat Bjørn Ivar Fyksen, Høgskolen i Hedmark
16.15 Dialekt og identitet hos Prøysen Høgskolelektor Gunhild Kværness,
Høgskolen i Hedmark
16.45 Åssen je har gjort det – om å skrive sanger på hedmarksdialekt Professor Thor Ola Engen, Høgskolen i Hedmark
17.15 Avsluttende ord  Professor Lars Anders Kulbrandstad,
Høgskolen i Hedmark

 

Last ned programmet i pdf: