Alf Prøysen, kunsten og mediene

Forskningskonferanse ved Høgskolen i Hedmark, Hamar, 16.–17. oktober 2014

Prøysen i mediebildet

Prøysen er en sentral personlighet i norsk mediehistorie i andre halvdel av 1900-tallet. Mediene har hatt stor betydning for utviklingen, distribueringen og arkivering av Prøysens kunstnerskap. Men det er også slik at Prøysens kunstneriske virksomhet har hatt betydning for utviklingen og forståelsen av disse mediene. Og Prøysens tekster «vandret» på tvers av medier og antok nye former og betydninger. Til tross for hans ubestridte posisjon i norsk mediehistorie, er hans rolle i denne sammenheng blitt beskjedent behandlet i forskningen.

Alf Prøysen, kunsten og mediene er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv, og vil inneholde fem keynote-forelesninger i tillegg til paper-

Call for papers

Program for forskningskonferansen - Alf Prøysen, kunsten og mediene 285,56 kB

 

Alf Prøysen på ny i 2005, Hans N. Dahl

Bekreftede keynote-forelesere:

Henrik Grue Bastiansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda: «Alf Prøysen i norsk mediehistorie»

Jon-Roar Bjørkvold, professor emeritus ved Universitetet i Oslo: «Om Alf Prøysens barnesanger. Noe høyst ualminnelig i noe høyst alminnelig». Åpen forelesning med musikalske innslag av professor Jon-Roar Bjørkvold. Bjørkvold har vært professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har utgitt flere bøker, bl.a Det musiske mennesket. Han er opptatt av barnesangen som vårt musikalske morsmål. 

Tore Helseth, professor ved Høgskolen i Lillehammer: «Alf Prøysen og filmen»

Jesper Olsson, dosent ved Linköpings universitet: tittel kommer senere

Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder:tittel kommersenere

Call for papers

Interesserte forskere inviteres til å sende inn et kort abstract (200–300 ord) for en 20-minutters paperpresentasjon til hans.rustad@hihm.no innen15. august 2014. Tilbakemelding på abstract kan forventes 25. august 2014.

 

Påmelding

Mulighet for påmelding til konferansen tilgjengeliggjøres på denne siden om kort tid.

Frist for påmelding er 3.oktober 2014

 

Praktisk informasjon 

Konferansespråk: skandinaviske språk og engelsk

Konferanseansvarlig: førsteamanuensis Hans Kristian Rustad

Konferansekomité: professor Ole Karlsen og førsteamanuensis Anne Skaret

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Hans Kristian Rustad på e-post hans.rustad@hihm.no

Call for papers

Interesserte forskere inviteres til å sende inn et kort abstract (200–300 ord) for en 20-minutters paperpresentasjon til hans.rustad@hihm.no innen 15. august 2014.

Tilbakemelding på abstract kan forventes 25. august 2014.