Konferanser/symposium

 

Symposium: «Den nordiske trubadurtradisjonen før og etter Alf Prøysen» 17-18. september 2015

320x

Serien med internasjonale forskningssymposier under overskriften Nye kontekster for Prøysen fortsetter høsten 2015. Den 17. og 18. september har symposiet fått tittelen «Trubadurtradisjonen og sanglyrikkens sjangere. Et symposium». Symposiet begynner med en sesjon om den provencalske trubadurpoesien, fortsetter med den nordiske visetradisjonen med nedslag i sentrale viseforfatterskaper (Bellman, Prøysen, Vreeswijk, Erik Bye, Niels Hausgaard, Arnljot Eggen, m.fl.) og avslutter med en avdeling om ulike andre sanglyriske former. Blant annet vil følgende forskere delta: Marita Rhedin (Göteborg), Trond Haugen (Nasjonalbiblioteket, Oslo), Synnøve Sakura Heggem (Åmot), Anker Gemzøe (Aalborg), Svein Slettan (Agder), Bjarne Markussen (Agder), Silje Solheim Karlsen (Tromsø), Jahn Thon (Agder), Leif Søndergaard (Syd-dansk universitet). To sentrale aktører innenfor nordisk visekunst, Lars Klevstrand og Martin Bagge, vil også delta på symposiet.


Symposium: Kontekster for Prøysen: Politikk og litteratur, arbeiderdiktning, littérature engagée, 22. - 23. januar 2015

blabaer_2

Formålet med symposiet er å utforske forholdet mellom litteratur og politikk via ulike teoretiske tilganger anvendt i forhold til så vel eldre som nyere nordiske forfatterskap. Teoretikere som Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jacques Ranciére er sentrale og termer som arbeiderlitteratur og littérature engagée vil bli lagt under lupen i likhet med den økologiske litteraturkritikken. De aktuelle forfatterskapene strekker seg fra Wergeland og Sivle via Kristoffer Uppdal, Nini Roll Anker, Rudolf Nilsen, Nils Johan Rud og Alf Prøysen fram til Dag Solstad, Ingeborg Arvola og Lars-Ove Seljestad – for å gi noen eksempler fra norsk litteratur.
Les mer om symposiet her

Kontekster for Prøysen


Prøysen av Hans N Dahl

Alf Prøysens språk: åpent seminar 14. november 2014

Det er en vanlig oppfatning at Alf Prøysen har spilt en viktig rolle for norsk språkutvikling etter den andre verdenskrig ved at han skapte et uttrykksfullt litterært språk med utgangspunkt i ringsakerdialekten og på den måten var med på å heve statusen til talemålene på det indre Østlandet og til norske dialekter mer allment.

Med dette seminaret retter Høgskolen i Hedmark oppmerksomhet mot språket hos Alf Prøysen ved å samle forskere og forfattere som vil presentere arbeider på området. Seminaret innledes og avsluttes med bidrag fra en låtskriver og en tekstforfatter fra Hedmarken.
Les mer om konferansen her


Forskningskonferansen - "Alf Prøysen, kunsten og mediene" 16. - 17. oktober 2014

standard_proeysenalf

Konferansen satte Prøysens kunstnerskap i et medievitenskapelig lys. Mediene har vært av stor betydning for utviklingen, distribueringen og bevaringen av Prøysens kunstnerskap, samtidig som hans aktiviteter har hatt betydning for utviklingen og forståelsen av mediene. Prøysen er derfor en sentral skikkelse i norsk mediehistorie i andre halvdel av 1900-tallet.

Program for forskningskonferansen - Alf Prøysen, kunsten og mediene


Forskningskonferanse om Alf Prøysens lyrikk 8. - 9. mai 2014

8. - 9. mai arrangerte Høgskolen i Hedmark forskningskonferansen "Alf Prøysens lyrikk". Til tross for sin ubestridte posisjon i norsk lyrikkhistorie, er Prøysens lyrikk i liten grad grundig utforsket. Målet med konferansen var å rette søkelyset mot denne siden av forfatterskapet gjennom keynote-forelesninger og kortere innlegg.
Les mer om konferansen her


Alf Prøysens prosaforfatterskap: forskningsseminar 25. april 2013

Denne konferansen var et ledd i Høgskolen i Hedmarks satsing på forskning i Alf Prøysens kunstnerskap fram mot jubileumsåret 2014. Tre plenumsforelesere belyste Prøysens prosa i et komparativt nordisk perspektiv med arbeiderlitteraturtradisjonen som kontekst: Britt Andersen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU; Anker Gemzøe, lektor i nordisk litteraturvitenskap ved Aalborg Universitet og Magnus Nilsson, professor i litteraturvitenskap ved Malmö Högskola.
Program for dagen finner du her


Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap, 11. - 12. juni 2012

Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, arrangerte 11. – 12. juni 2012 en konferanse om den norske forfatteren Alf Prøysen og hans barnelitterære forfatterskap. Prøysens diktning for barn har så langt blitt beskjedent behandlet innenfor barnelitteraturforskningen, og konferansen belyste ulike sider ved denne delen av forfatterskapet.  
Les mer om konferansen her