Forskningsgruppe

Bjørn Ivar Fyksen

 

 

Bjørn Ivar Fyksen er stipendiat i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Arbeider med en avhandling om Alf Prøysens prosaforfatterskap, med vekt på klasseperspektivet og slektskapet til arbeiderlitteraturtradisjonen.

Ole Karslen

 

 

Ole Karlsen er dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap. Leder av Prøysen-prosjektet fra litteraturvitenskapelig hold. Arbeider særlig med Prøysens lyrikk innenfor et diktart- og sjangermessig perspektiv, men er også opptatt av Prøysens voksenprosa. Planlegger videreføring av forskningsprosjektet utover jubileumsåret 2014.

Hans Kristian Rustad

 

 

Hans Kristian Rustad er ph.d., førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap. Er særlig opptatt av Prøysens tekster som tematiserer ulike medier, samt den moderne teknologi mer generelt. Er ansvarlig for konferansen Alf Prøysen, kunsten og mediene, og medarrangør av konferansen Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap (2012).

Lars Anders Kulbrandstad

 

Lars Anders Kulbrandstad er professor i norsk språkvitenskap. Er sammen med Ole Karlsen initiativtager til Prøysen-satsningen ved høgskolen og ansvarlig for forskningen på de språkvitenskapelige aspektene ved kunstnerskapet. Medarrangør av symposiet Alf Prøysen som språkleg banebrytar.

 

 

Anne Skaret

 

 

Anne Skaret er ph.d., førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap. Arbeider med Prøysens barnelitteratur, med særlig vekt på fortellingene om teskjekjerringa. Arrangerte konferansen Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap (2012) og er medarrangør av konferansen Alf Prøysen, kunsten og mediene (2014).

Karianne Hagen

 

 

 

Karianne Hagen er universitetsbibliotaker med fagansvar for humaniora samt litteraturviter. Utarbeider Prøysen-bibliografi i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.