Prøysen

Alf Prøysen (1914–1970) har en helt spesiell posisjon som forfatter, formidler og kulturpersonlighet, ikke bare her i Innlandet, men i hele Norge og også i utlandet. Eksempelvis er Teskjekjerringa oversatt til 23 språk.

320x

På tross av denne posisjonen er forskningen på Prøysens virke begrenset. Dette har Høgskolen i Hedmark grepet tak i. Fra våren 2011 har våre Prøysen-forskere arbeidet med å frambringe ny kunnskap om Prøysens kunstnerskap. Flere forskningsseminarer har funnet sted, og prosjektet har resultert i mange publikasjoner. Forskergruppa arbeider særlig med fem hovedtemaer: barnebokforfatteren, prosaisten og lyrikeren Prøysen, samt Prøysen språkvitenskapelig belyst og Prøysen i mediehistorisk sammenheng. Tilknyttet prosjektet er også en egen doktorgradsstipendiat med avhandlingsemne innenfor Prøysens prosa. 

Prøysenåret 2014 er omme, men Høgskolen i Hedmark fortsetter sin Prøysen-satsning. Samarbeidet om Prøysen-bibliografien og –diskografien mellom høgskolebiblioteket og Nasjonalbiblioteket fortsetter. Videre har forskergruppa mottatt stipendmidler fra Prøysen2014 som skal benyttes til forskningssymposier. I første omgang planlegges tre internasjonale symposier under fellestittelen Kontekster for Prøysen.