Partnerskoler (videregående)

Høgskolen i Innlandet har inngått langtidsavtaler med ni videregående skoler i Hedmark og Oppland. Avtalene gjelder i perioden 2018-2022.

FYLKE

 

 SKOLE

 

Hedmark Elverum videregående skole
   
  Hamar katedralskole
   
  Ringsaker videregående skole
   
  Storhamar videregående skole
   
  Wang Toppidrett Hamar
   
  Øvrebyen videregående skole
   
Oppland Gjøvik videregående skole
   
  Lena-Valle videregående skole
   
  Lillehammer videregående skole