Partnerbarnehager

Praksisstudiet har et omfang på 100 dager. Praksis er obligatorisk og integrert i alle kunnskapsområder og i fordypningen. Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager for de studentene som går campus basert studiet. Det vil også være studenter fra vårt samlingsbaserte studiet som vil få praksis i disse barnehagene, men de vil  i tillegg få praksisplasser i barnehager som høgskolen har årlig avtale med. De årlige avtalene inngås av høgskolen i Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylke.
Partnerbarnehagene ligger i følgende 9 kommuner: Hamar, Stange, Eidsvoll, Ullensaker, Elverum, Ringsaker, Lillehammer, Gjøvik og Østre Toten.

Oversikt partnerbarnehager 2017-2021