Partnerbarnehager

Praksisstudiet i barnehagelærerutdanningen har et omfang på 100 dager. Praksis er obligatorisk og integrert i alle kunnskapsområder og i fordypningen. Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager for de studentene som går campus basert studiet.

Oversikt partnerbarnehager 2017-2021

For studenter ved samlingsbasert barnehagelærerstudiet vil det i hovedsak tilrettelegges for praksis i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo.