Skoleledermøte partnerskoler i videregående

Samarbeidsmøte mellom høgskolen og  skoleledere og kontaktpersoner ved høgskolens partnerskoler i videregående opplæring. Innkalling sendes ut i forkant.