Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen

Egen innkalling sendes til aktuelle skoleledere.